Ciasto mocno kawowe

Polityka prywatności Śnieżka gotuje

Dbam o prywatność i ochronę danych osobowych wszystkich użytkowników bloga Sniezkagotuje.pl. Twoje dane osobowe są bezpieczne. Nie są one sprzedawane, ani przekazywane podmiotom trzecim. Polityka prywatności obowiązuje wszystkich odwiedzających blog Sniezkagotuje.pl.
Autorką i właścicielką bloga Śnieżka gotuje dostępnym pod adresem: http://www.sniezkagotuje.pl jest Agnieszka Kołodyńska-Walków, zamieszkała we Wrocławiu w Polsce.
Kontakt z Autorką możliwy jest pod adresem email: sniezkagotuje@gmail.com oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage'u bloga w serwisie społecznościowym Facebook.


§1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
 • Autorka/ administratorka/ właścicielka bloga – Agnieszka Kołodyńska-Walków, zamieszkała we Wrocławiu (Polska). 
 • Blog – blog Śnieżka gotuje dostępny na platformie Blogger pod adresem: http://www.sniezkagotuje.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda zawartość Bloga. 
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – informacje, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
§2
Dostępność

Blog można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej.

§3
Dane osobowe

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Blogu i fanpage'u oraz poprzez wiadomości e-mail.
2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcji udostępnianych przez Administratora, np. do przekazania nagrody konkursowej lub zapisania się na newsletter.
5. Dane przetwarzane są zgodnie z: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU L nr 119 z 4 maja 2016 r., RODO).
6. Dane przekazane Administratorowi w ramach udziału w konkursie przetwarzane są w celu realizacji i przesłania nagrody konkursowej.
7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
imię i nazwisko,
adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
adres e-mail.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Po realizacji odpowiedniej funkcji usuwane.
9. Użytkownikowi przysługują prawa do:
 • wglądu do swoich danych osobowych, 
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 


§4
Konkursy

1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada osobny regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne, niemniej wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
3. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia udziału w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.


§5
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Autora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga.
3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej jednak sytuacji Użytkownik może napotkać trudności w korzystaniu z Bloga.
4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Autora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§6
Komentarze
1. Blog korzysta z systemu komentarzy Google.
2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google zgodnie z jego polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są przez Google na platformie Blogger.
4. Administrator nie zarządza danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Google.


§7
Prawa autorskie
Materiały pisemne i materiały graficzne przedstawione na blogu objęte są ochroną praw autorskich. Wszystkie materiały pisemne, zdjęcia i pliki graficzne są własnością Autorki Bloga (chyba że zostało to opisane inaczej). Sposób korzystania z materiałów został szczegółowo opisany poniżej:
1. Materiały pisemne:
 • Wszystkie treści (wyłączając treści promocyjne) znajdujące się na blogu objęte są ochroną praw autorskich w tym niniejszy Regulamin Polityki Prywatności Bloga. 
 • Prawa autorskie do nich należą wyłącznie do Autorki Bloga. 
 • Dalsze rozpowszechnianie treści lub fragmentu jest możliwe jedynie w przypadku uzyskania zgody od Autorki Bloga oraz prawidłowego oznaczenia autorstwa. 
 • Autorka Bloga zastrzega formę podania źródła. Prawidłowa forma podania źródła powinna zawierać: link do treści, imię i nazwisko Autorki: Agnieszka Kołodyńska-Walków, nazwę: Blog Śnieżka gotuje, link do Bloga: http://www.sniezkagotuje.pl 
2. Materiały graficzne i zdjęcia:
 • Wszystkie zdjęcia i pliki graficzne umieszczone na blogu (wyłączając zdjęcia i grafiki promocyjne) są własnością Autorki Bloga. 
 • Dalsze rozpowszechnianie zdjęć i grafik użytych w postach jest możliwe zgodnie z zasadami określonymi przez Autorkę Bloga 
 • Rozpowszechnianie logo, zdjęć oraz materiałów graficznych oznaczonych logiem Bloga Śnieżka gotuje, bez zgody Autorki Bloga jest zabronione. 

§8
Pozostałe Technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu następujące technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

Ikony z linkami odsyłające do Facebooka i Instagrama, pozwalające na polubienie strony, przeglądanie ostatnio dodanych postów oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
Kod śledzenia Google Analitycs – w celach analizy statystyk Bloga. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.


§ 9
Posty sponsorowane

Na Blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji produktu lub relacji z wydarzenia. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu, logo producenta lub organizatora.
Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
 • strony producenta produktu; 
 • strony organizatora wydarzenia; 
5. Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.


§10
Pliki z logami
1. Korzystanie z Bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Blog.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik oraz czas, jaki Użytkownik spędza i strony, które otwiera na Blogu.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Bloga i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Bloga, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§ 11
Inne
1. Blog Śnieżka gotuje zawiera odnośniki/linki do innych stron www. Blog Śnieżka gotuje nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Blogu Śnieżka gotuje.

Komentarze